Informativa sulla privacy

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej "RODO" - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. I przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.

In questo caso si tratta di un'attività che non ha nulla a che vedere con la politica, ma con la politica di Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

Come si fa a creare una polityce con i prywatności?

My, czyli OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75, REGON: 522398369, NIP: PL8982279308, (dalej: Administrator lub OLEG MOZHEY).

In un contesto di związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z OLEG MOZHEY:

  • pocztą pod adresem B.Prusa 6/75, 50-319 Wroclaw
  • e-mailem pod adresem: orders@rightstuff.eu.

OLEG MOZHEY realizza swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Processi (cel) przetwarzania Podstawa prawna e okres przetwarzania danych Interessi di tipo pratico (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowych 6 ust 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty OLEG MOZHEY, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta
Zawarcie e wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez OLEG MOZHEY Art. 6 ust 1 lett. b) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) in caso di realizzazione di un'attività umoristica - in caso di problemi di sicurezza, in caso di necessità, in caso di necessità, in caso di necessità, in caso di necessità,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) in caso di necessità di ustale, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ustale, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ewentualne
Zawarcie e wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lett. b) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) in caso di realizzazione di un'attività umoristica - in caso di problemi di sicurezza, in caso di necessità, in caso di necessità, in caso di necessità, in caso di necessità,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) in caso di necessità di ustale, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ustale, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ewentualne
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Ustale, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ewentualne
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Ustale, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ewentualne
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust 1 lett. a) lub Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) per quanto riguarda la zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych - czas ten zwiększy się do 12 miesięcy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) in caso di necessità di ustale, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ustale, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ewentualne
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Realizzazacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie profili w ramach mediów społecznościowych - przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 1) Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z OLEG MOZHEY oraz w celu komunikacji2) badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług

3) con la tecnica analitica

Dostarczanie newslettera Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzane do dnia zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. OLEG MOZHEY ti informa su tutto ciò che riguarda il mondo del giornalismo, ma non solo, perché Użytkownik ha un'esperienza che ti permette di fare il tifo per te e per i tuoi amici. La newsletter di Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes OLEG MOZHEY
Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową oraz założenia i obsługi konta internetowego użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. b) RODODane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy
Wykonanie badania satysfakcji klienta Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu OLEG MOZHEY - do dnia wniesienia sprzeciwu Badanie satysfakcji klientów e określenie jakości obsługi i produktu
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODODane przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Pliki cookies oraz podobna technologia Art. 6 ust. 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi wykonania umowy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. I cookie di Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. ze stosowaniem pozostałych rodzajów plików jest uzasadniony interes OLEG MOZHEY, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie
Contatti con i centri di assistenza tecnica Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu OLEG MOZHEY - do dnia wniesienia sprzeciwu Odpowiedź na działania podjęte przez klienta w celu dokonania zakupów

Informacje Handlowe - Newsletter e Newsletter SMS

Se vuoi che la tua casella di controllo venga selezionata, devi fare in modo che il tuo sito sia sempre aggiornato, ma non devi fare altro che cercare di capire come funziona la Newslettera, co stanowi o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75 - drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Informa Użytkownika o naszych najnowszych ofertach (np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach). In questo caso si tratta di una serie di informazioni che non sono state fornite da Użytkownika, ma di una serie di informazioni sui cookie (vedi "Polityce Cookies"). Jeżeli Użytkownik podał nam swoją datę urodzenia, możemy przygotować dla niego np. ofertę urodzinową.

Se vuoi che il tuo sito venga utilizzato per la newsletter, clicca sul link che ti permette di accedere alla newsletter.

OLEG MOZHEY każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych.

La Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane OLEG MOZHEY przez podmiot, z którym OLEG MOZHEY zawarło umowę. In questo caso si tratta di un'attività che non ha nulla a che vedere con la realizzazione di un'attività di ricerca e sviluppo.

Non è possibile acquistare informazioni su osobowych in un'unica soluzione (ad esempio con il modulo profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy OLEG MOZHEY i podmioty świadczące na rzecz OLEG MOZHEY różnego rodzaju usługi oraz m.in.: biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne e doradcze.

OLEG MOZHEY si occupa di fornire assistenza tecnica per la realizzazione di corsi di formazione o per l'organizzazione di corsi di formazione e di formazione professionale. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych,
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych,
  • cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Pana/Pani osobowe uzyskujemy przede wszystkim od Pana/Pani. Podaje je nam Pan/Pani podczas rejestracji w naszym serwisie rightstuff.eu oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Pana/Pani w związku z realizacją transakcji sprzedaży przedmiotów i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Pana/Pani dane uzyskujemy również w związku z rezerwacją towarów, składanymi przez Pana/Panią reklamacjami oraz w ramach Pana/Pani kontaktu z naszymi konsultantami.

Pana/Pani dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, w tym na Pana/Pani prośbę. Dotyczy to np. sytuacji, w której Pan/Pani chce się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

1) Facebook

2) Google Analytics e Google Ads

3) Instagram

In questo caso si tratta di un'attività che si svolge in un contesto di divertimento e di socialità, Non è necessario che Pana/Pani si preoccupi di non avere una poproszony/a o potwierdzenie, ma è necessario che Pana/Pani si preoccupi di non avere una zakresie niezbędnym o rejestracji w serwisie. Za Pana/Pani zgodą partner przekaże nam część Pana/Pani danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Il processo di regimentazione di Pana/Pani è stato avviato con l'aiuto di uzupełnienie Pana/Pani profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będzie Pan/Pani mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.

Carrello
it_ITItaliano
Seleziona la tua valuta
Torna in alto