Datenschutzrichtlinie

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej "RODO" - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

Kto jest kim w polityce prywatności?

My, czyli OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75, REGON: 522398369, NIP: PL8982279308, (dalej: Administrator lub OLEG MOZHEY).

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z OLEG MOZHEY:

  • pocztą pod adresem B.Prusa 6/75, 50-319 Wroclaw
  • e-mailem pod adresem: orders@rightstuff.eu.

OLEG MOZHEY realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Verfahren (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowych Art. 6 ust 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty OLEG MOZHEY, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez OLEG MOZHEY Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy w celu:

a) do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych - czas ten zwiększy się do 12 miesięcy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie profili w ramach mediów społecznościowych - przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 1) Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z OLEG MOZHEY oraz w celu komunikacji2) badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług

3) w celach analitycznych

Dostarczanie newslettera Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzane do dnia zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. OLEG MOZHEY przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes OLEG MOZHEY
Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową oraz założenia i obsługi konta internetowego użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. b) RODODane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy
Wykonanie badania satysfakcji klienta Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu OLEG MOZHEY - do dnia wniesienia sprzeciwu Badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODODane przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Pliki cookies oraz podobna technologia Art. 6 ust. 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi wykonania umowy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. ze stosowaniem pozostałych rodzajów plików cookies jest uzasadniony interes OLEG MOZHEY, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie
Kontakt w sprawie niedokończonych zakupów Art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu OLEG MOZHEY - do dnia wniesienia sprzeciwu Odpowiedź na działania podjęte przez klienta w celu dokonania zakupów

Informacje Handlowe - Newsletter i Newsletter SMS

Użytkownik po zaznaczeniu checkboxów dotyczących odpowiednich zgód, ma możliwość subskrybowania naszego Newslettera poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, co stanowi o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od OLEG MOZHEY, z siedzibą we Wroclawiu, 50-319 B.Prusa 6/75 - drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. W ten sposób informujemy Użytkownika o naszych najnowszych ofertach (np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W celu przygotowania informacji dopasowanej do Użytkownika korzystamy z plików cookies (szerzej o plikach cookies w "Polityce Cookies"). Jeżeli Użytkownik podał nam swoją datę urodzenia, możemy przygotować dla niego np. ofertę urodzinową.

Wenn du dich für den Newsletter entscheidest, kannst du den Link zu den Newslettern nutzen.

OLEG MOZHEY każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku portali i stron pozwalających na wyrażenie opinii o OLEG MOZHEY prowadzonych w portalach społecznościowych i innych ogólnodostępnych serwisach, odbiorcami danych mogą być inni użytkownicy tych serwisów.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane OLEG MOZHEY przez podmiot, z którym OLEG MOZHEY zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji oferowanych usług.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy OLEG MOZHEY i podmioty świadczące na rzecz OLEG MOZHEY różnego rodzaju usługi oraz m.in.: Firmy Windykacyjne, Firmy Marketingowe, Banki, Platformy Płatnicze, Operatorzy Pocztowi, Przewoźnicy, Firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

OLEG MOZHEY zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. In diesem Fall werden die Informationen in den entsprechenden Dokumenten und in den entsprechenden Regelwerken festgehalten.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych,
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych,
  • cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Pana/Pani dane osobowe uzyskujemy przede wszystkim od Pana/Pani. Podaje je nam Pan/Pani podczas rejestracji w naszym serwisie rightstuff.eu oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Pana/Pani w związku z realizacją transakcji sprzedaży przedmiotów i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Pana/Pani dane uzyskujemy również w związku z rezerwacją towarów, składanymi przez Pana/Panią reklamacjami oraz w ramach Pana/Pani kontaktu z naszymi konsultantami.

Pana/Pani dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, w tym na Pana/Pani prośbę. Dotyczy to np. sytuacji, w której Pan/Pani chce się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

1) Facebook

2) Google Analytics und Google Ads

3) Instagram

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostanie Pan/Pani przez niego poproszony/a o potwierdzenie, że może on przekazać nam Pana/Pani dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Pana/Pani zgodą partner przekaże nam część Pana/Pani danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Pana/Pani profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będzie Pan/Pani mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.

Warenkorb
de_DEDeutsch
Wähle deine Währung
Nach oben scrollen